ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΟΙ εξετάσεις του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν με ΖΟΟΜ που θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα της εξεταστικής και σύνδεση με TEAM VIEWER ή ANY DESK, εφαρμογή (μια από τις δυο με προτίμηση το teamviewer) που θα έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, έτσι Read more

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν εξετάσεις εργαστηρίου και εξετάσεις θεωρίας. Η βαθμολογία του μαθήματος είναι το άθροισμα του 50% της θεωρίας και του 50% του εργαστηρίου. ΟΙ εξετάσεις του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν με ΖΟΟΜ https://zoom.us/j/97937556459?pwd=YkpHeTdsa3h3ZnRKQ1hNV1RvTjZ4UT09 και σύνδεση με TEAM VIEWER Read more

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ H/Y ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Η θεωρία του μαθήματος θα συνεχίσει να πραγματοποιείται την Τρίτη. Εγγεγραμμένοι 145, οι 56 δήλωσαν προτίμηση ημέρας, οι 29 δήλωσαν Πέμπτη εκ των οποίων μόνο οι 22 είναι 5ου εξαμήνου (έχουν επικάλυψη).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης http://ommt.ihu.gr/2020/08/announcements-prof_el/1956/ για τις εξετάσεις, σας υπενθυμίζουμε ότι αφορούν θεωρία και εργαστήριο με βαθμολογία 50%+50%. Η εξέταση της θεωρίας θα πραγματοποιηθεί 15.00-16.00 και θα ακολουθήσει η εξέταση της εφαρμογής PYLON με ΖΟΟΜ και σύνδεση με TEAM Read more

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (7ο εξ. 1605-190720) θα πραγματοποιηθούν με ΖΟΟΜ και MOODLE εξετάσεων για τη θεωρία με την μέθοδο ερωτηματολογίου (ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και κρίσεως με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια), Read more

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (6ο εξ. 1605-190623) θα πραγματοποιηθούν με ΖΟΟΜ και η εξέταση θα είναι προφορική για τη θεωρία και σύνδεση με TEAM VIEWER για το εργαστήριο που αφορά την ξενοδοχειακή εφαρμογή PROTEL. Η τελική Read more

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (4ο εξ. 1605-190406) θα πραγματοποιηθούν με ΖΟΟΜ και MOODLE εξετάσεων με την μέθοδο ερωτηματολογίου (ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και κρίσεως με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια). Η ύλη εξετάσεων είναι αναρτημένη στο MOODLE μαθημάτων. Read more

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Την Παρασκευή 1/5 συνεχίζουμε την case study της οργάνωσης τμήματος υποδοχής ξενοδοχείου 5*, 100 κλινών και τη λειτουργία του προγραμματισμού. Μένουμε σπίτι και παρακολουθούμε το μάθημα 9.15 – 12.00 για να μη ψάχνουμε ημερομηνίες αναπλήρωσης.