Προσωπικό

Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό

 • Δρ. Καπίκη Τάνια, Καθηγήτρια
 • Δρ. Καργίδης Θεόδωρος, Καθηγητής
 • Δρ. Κιλιπίρης Φώτης, Καθηγητής
 • Δρ. Σαρμανιώτης Χρήστος, Καθηγητής
 • Δρ. Χρήστου Ευάγγελος, Καθηγητής
 • Δρ. Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Δρ. Κασσιανίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Δρ. Μαυρίδης Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Δρ. Σταλίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Δρ. Χατζηγεωργίου Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Δρ. Αβδημιώτης Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Δρ. Δελησταύρου Αντωνία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Δρ. Κοκκίνης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Δρ. Μουρατίδου Αθηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Δρ. Παπαϊωάννου Ευγενία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Δρ. Σύρπη Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Δρ. Τσιάκης Θεοδόσιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Βλαχάκης Σωτήρης, Λέκτορας
 • Γκούνας Αθανάσιος, Λέκτορας
 • Μπακάλμπαση Ανθία, Λέκτορας

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό και Διοικητικό προσωπικό

 • Κουταλής Αστέριος
 • Κωνσταντινίδου Ευδοκία
 • Νεράντζης Κωνσταντίνος