Πρακτική Άσκηση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ
Υπεύθυνος: Δρ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο 108/ Κτίριο Τουρισμού (Ισογείο)
Ημέρες/Ωρες : ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  / 10:00-14:00
email: kassianp@ihu.gr / pkassian@gmail.com
Τηλέφωνο : 2310013556

-> Οδηγός Πρακτικής Άσκησης – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ)

-> ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ)

-> ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ