Προγράμματα ανταλλαγών Erasmus+

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού:

  1. Συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ για ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού μεταξύ ευρωπαϊκών ιδρυμάτων. Για αυτόν το σκοπό έχει συνάψει συνεργασίες με περισσότερα από 30 ιδρύματα Ευρωπαϊκών χωρών. Κάθε χρόνο, το Τμήμα στέλνει και δέχεται δεκάδες φοιτητές προς και από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης και προσφέρει τις εξής δυνατότητες:
  • Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο ίδρυμα ή χώρα της επιθυμίας τους με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Erasmus+.
  • Φοιτητές από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα της Ευρώπης είναι ευπρόσδεκτοι για σπουδές ή πτυχιακή εργασία στο Τμήμα μας.
  • Διδακτικό και διοικητικό προσωπικό από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα της Ευρώπης είναι ευπρόσδεκτοι για διδασκαλία, επιμόρφωση ή συνεργασία.
  • Τμήματα με συναφές αντικείμενο είναι ευπρόδεκτα για σύναψη νέας συνεργασίας.

2. Λειτουργεί διεθνές πρόγραμμα Erasmus Mundus ανταλλαγών με χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Διαθέσιμα μαθήματα σε φοιτητές του εξωτερικού
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον ιστότοπο στη σελίδα Πρόγραμμα Σπουδών. Τα μαθήματα που είναι διαθέσιμα σε αγγλόφωνους εισερχόμενους φοιτητές από το εξωτερικό είναι σημειωμένα στην Αγγλική έκδοση της παραπάνω σελίδας με GR/EN.

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος
Ο Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος Erasmus+ για το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού είναι ο:
Παναγιώτης Κασσιανίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής,
email: pkassian@gmail.com

Πληροφοριακά έντυπα και κανονισμοί