Το Τμήμα

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ανήκει στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Προέρχεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ιδρυθέν το 2013), το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από τη συνέννωση του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) και του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού διαθέτει τρεις (3) κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου (από το πέμπτο εξάμηνο):
• Κατεύθυνση Διοίκησης Οργανισμών.
• Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
• Κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας.