Μεταπτυχιακές σπουδές

Στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: