Εργαστήριο Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Προφίλ εργαστηρίου

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού -Research Laboratory of Marketing and Management of Businesses and Organizations του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ιδρύθηκε το 2018, και επανιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2020 (Φ.Ε.Κ. 4084 Β/23.09.2020) και εξυπηρετεί ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του «Μάρκετινγκ και της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών» και ειδικότερα σε θέματα (ενδεικτικά) που άπτονται

 • του μάρκετινγκ,
 • της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • της διοίκησης φορέων και οργανώσεων,
 • της διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινων πόρων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς,
 • των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ηλεκτρονικού επιχειρείν για επιχειρήσεις και οργανισμούς,
 • της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • της περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης,
 • της στρατηγικής διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • της χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • της εθνικής και της περιφερειακής ανάπτυξης,
 • της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και κατηγοριών σε αντικείμενα διοίκησης και μάρκετινγκ,
 • της διοίκησης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών,
 • της διοίκησης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών,
 • της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων,
 • της διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινων πόρων επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ηλεκτρονικού επιχειρείν για επιχειρήσεις και οργανισμούς,
 • των ερευνητικών μεθοδολογιών και της έρευνας αγοράς,
 • της χρηματοοικονομικής διοίκησης,
 • της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και κατηγοριών.

Σκοπός 

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο των διδακτικών, ερευνητικών και μελετητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστήριου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
 2. Τη συνεργασία με δημοσίους φορείς, οργανισμούς, ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με σκοπό να συμβάλλει στη μελέτη και στη λύση προβλημάτων που αφορούν το αντικείμενο του Εργαστηρίου.
 3. Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύματα (και Τμήματα ή Σχολές αυτών), μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και με επιστήμονες, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με στόχους που συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστήριου, αλλά και τη συνεργασία με άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, κ.α., με στόχο τη συμβολή στη μελέτη ζητημάτων που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.
 4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κάθε μορφής και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
 5. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 6. Την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 7. Την υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής του περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με αλλά εργαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Τμήματα του ΔΙΠΑΕ, ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς και με δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 8. Την αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙΠΑΕ.
 9. Την ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού.
 10. Τη σύνδεση του Εργαστήριου με παραγωγικούς τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών  του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.
 11. Την ανάπτυξη προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς», όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει.

Μέλη του εργαστηρίου

Μέλη του εργαστηρίου μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, Διδάκτορες, Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί φοιτητές, του Τμήματος αλλά και άλλων Τμημάτων δίνοντας διεπιστημονικότητα στις δράσεις του. Μέλη ΔΕΠ του ΔΙΠΑΕ και μέλη του εργαστηρίου είναι οι:

Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΠΑΕ

Μέλη ΔΕΠ

 • Ευγενια Παπαϊωαννου, επικουρη καθηγητρια, τμηματος διοικησης οργανισμων, μαρκετινγκ και τουρισμου, διπαε
 • Αντωνια Δελησταυρου, αναπληρωτρια καθηγητρια, τμηματος διοικησης οργανισμων, μαρκετινγκ και τουρισμου, διπαε
 • Ιωαννα Λεονταριδου, καθηγητρια, τμηματος επιστημων διατροφης και διαιτολογιας, διπαε
 • Γεωργιος Τσεκουροπουλος, επικουρος καθηγητης, τμηματος διοικησης οργανισμων, μαρκετινγκ και τουρισμου, διπαε
 • Αθανασιος Γκουνας, καθηγητης εφαρμογων, τμηματος διοικησης οργανισμων, μαρκετινγκ και τουρισμου, διπαε
 • Σαββας Μαυριδης, καθηγητης, τμηματος διοικησης οργανισμων, μαρκετινγκ και τουρισμου, διπαε

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Μαργαρίτα Ζαρογιάννη

Ερευνητικές Δράσεις

SVOVE

 ΤΟ SVOVE είναι ένα Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο του ERASMUS+. Αιτία / ανάγκη της κοινωνίας. Παρατηρήθηκε ότι η εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων επηρεάζει την ψυχολογία τους και κατ’ επέκταση τη σωματική τους υγεία. Έχει βρεθεί για παράδειγμα ότι άνθρωποι που κάνουν χημειοθεραπεία την ανέχονται καλύτερα ή χρειάζονται λιγότερες εφαρμογές (κύκλους) χημειοθεραπείας εάν έχουν καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Το SVOVE έχει σκοπό τη μελέτη και την καταγραφή των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτουν οι επαγγελματίες της αισθητικής και της ευεξίας για την ορθότερη προσέγγιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την εφαρμογή θεραπειών ευεξίας και αισθητικής με σκοπό τη βελτίωση της αισθητικής τους, της ευεξίας τους και της ψυχολογικής τους κατάστασης. Συμμετέχουν επαγγελματίες από τον κλάδο της υγείας, της ευεξίας, της αισθητικής και του μάρκετινγκ και σκοπό έχουν να φέρουν εις πέρας όλα τα παραπάνω με τη διεπιστημονικότητα των ομάδων εργασίας. Περιλαμβάνει δε μια σειρά εργαστηρίων (multilabs) στα οποία τα μέλη της ομάδας SVOVE εργάζονται πάνω στους στόχους που έθεσε η ευρωπαϊκή επιτροπή.

Έγιναν τρία εργαστήρια (Φινλαδία –διαδικτυακό, Ελλάδα- δια ζώσης, Γαλλία-δια ζώσης) και δύο ακόμα συντονιστικές συναντήσεις στην Περούτζια της Ιταλίας.

Μια σύγχρονη δομή κοινωνικής μέριμνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ο βασικός σκοπός αυτής της δράσης είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών με απώτερο στόχο την αύξηση του ποσοστού συνεπούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους και την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, φοιτητές από οικογένειες μεταναστών, φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας). Περισσότερα στο https://umbrella.ihu.gr.

Η Δρ. Παπαϊωάννου συμμετέχει ως εκπρόσωπος του τμήματος. Οι εργασίες που εκτελεί στα πλαίσια του έργου είναι οι ακόλουθες:

 • Αναγνώριση της ομάδας στόχου
 • Δίκτυο iMentor
 • Πιλοτική εφαρμογή της δομής «Ομπρέλα»
 • Ανάπτυξη δικτύου «Στηρίζω»
 • Διάχυση των δράσεων της δομής «Ομπρέλα»

Η Δρ. Παπαϊωάννου συμμετέχει ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος της  Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της  Προκήρυξης για τη ενίσχυση της Βασικής Έρευνας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Πρόγραμμα Οργάνωση, Διοίκηση και Θεραπευτικές πρακτικές Μονάδων ευεξίας και SPA» στο αντικείμενο της ευεξίας

Η παγκόσμια βιομηχανία που συνδέεται με την ευεξία αναπτύσσεται με εκθετικούς ρυθμούς, δημιουργώντας επενδύσεις, θέσεις εργασίας και εισοδήματα. Σύμφωνα με το Global Wellness Institute (2019) η παγκόσμια αγορά που έχει αναπτυχθεί γύρω από την έννοια της ευεξίας αγγίζει τα 4,2 τρις δολάρια. Σε αυτήν την κατεύθυνση, κρίνεται ως επιτακτική η ανάγκη της προσαρμογής των αποφοίτων του ΠΜΣ στη δυναμικότητα που χαρακτηρίζει τον κλάδο της ευεξίας, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να συμβάλλουν στην ενίσχυση του φαινομένου στην εγχώρια αγορά.

Το έργο έχει ως πρώτιστο σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και προοπτικών απασχόλησης των αποφοίτων του ΠΜΣ στο αντικείμενο της ευεξίας και ως δευτερεύον αντικείμενο την επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ, την ενίσχυση των δεξιοτήτων/ικανοτήτων και ακαδημαϊκών προσόντων των αποφοίτων του, με σκοπό να ανταποκριθούν στις ταχύτατα εξελισσόμενες συνθήκες του κλάδου. Τούτο καθιστά σημαντική τη συμβολή του στην ομαλή απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας σε θέσεις ευθύνης. Παράλληλα, η σε βάθος διερεύνηση των αναγκών της αγοράς, διευρύνει τις πιθανότητες ανάληψης επιχειρηματικής δράσης από τους σημερινούς και μελλοντικούς αποφοίτους του ΠΜΣ.

 

The SunCoChem project under Horizon2020 framework aim to develop technology for the production of oxo-products by recycled CO2 as a renewable carbon source, sun and water. Oxo-products are essential in the production of most part of the fragrance and flavours products such as personal and home care products. The IHU research team is responsible for the Task 5.3 which regards the social impact assessment of the SunCoChem technology when it is used by the fragrance and flavours chemical industry sector.  The assessment of the social impact that the deployment of SunCoChem technology will have in the sector of cosmetics and detergents is addressed through marketing research on:

 • the relevant industry experts about their perceptions concerning the new technology developed by SunCoChem project which will be embedded in the production processes and the new-attributes of the final consumer packaged goods that contain green chemicals.
 • consumers (in 4 European countries: France, Germany, Greece and Spain) about their intentions to buy consumer packaged goods (personal and home care products) containing chemicals produced with recycled CO2.

The IHU research consists of 3 members of the Marketing Direction and an external researcher. Irene Tilikidou, Emeritus Professor and Antonia Delistavrou, Associate Professor, work together as a research team conducting marketing research for more than 20 years. Their research is focused on issues of ecological consumer behaviour and ethical consumption. Eugenia Papaioannou is an experienced researcher and together with an external researcher have joint the IHU research team for the requirements of the specific project.

Το ερευνητικό πρόγραμμα SunCoChem στα πλαίσια του Horizon2020 στοχεύει να αναπτύξει νέα τεχνολογία για την παραγωγή οξο-προϊόντων με την ανακύκλωση διοξειδίου του άνθρακα, ως ανανεώσιμη πηγή άνθρακα, τον ήλιο και το νερό. Τα οξο-προϊόντα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αρωματικών και γευστικών χημικών συστατικών. Η επίδραση της νέας τεχνολογίας που θα παραχθεί από το πρόγραμμα SunCoChem στον τομέα των προϊόντων προσωπικής φροντίδας και των απορρυπαντικών θα εξεταστεί με έρευνα του μάρκετινγκ σε:

 • στελέχη της σχετικής βιομηχανίας σχετικά με τις αντιλήψεις τους για τη νέα τεχνολογία η οποία πιθανόν να ενσωματωθεί στην παραγωγική τους διαδικασία και τα νέα χαρακτηριστικά των τελικών προϊόντων που θα περιέχουν πράσινα χημικά συστατικά
 • καταναλωτές (σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία) σχετικά με τις προθέσεις τους να αγοράσουν συσκευασμένα καταναλωτικά προϊόντα (καλλυντικά και απορρυπαντικά) που θα περιέχουν χημικά συστατικά με ανακυκλωμένο διοξείδιο του άνθρακα.

Η ερευνητική ομάδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας αποτελείται από 3 μέλη ΔΕΠ της Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ και έναν εξωτερικό ερευνητή. Η Δρ. Ειρήνη Τηλικίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια και η Δρ. Αντωνία Δελησταύρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια συνεργάζονται ως ερευνητική ομάδα για πάνω από 20 χρόνια και η ερευνητική τους προσπάθεια επικεντρώνεται στην οικολογικά συνειδητή καταναλωτική συμπεριφορά και την ηθική κατανάλωση. Η Δρ. Ευγενία Παπαϊωάννου που είναι έμπειρη ερευνήτρια και ο εξωτερικός ερευνητής συμπλήρωσαν την ερευνητική ομάδα για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος.