Πτυχιακή εργασία

-> Πρόγραμμα παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Οδηγίες παρουσίασης πτυχιακών  εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου  2022

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν διαδικτυακά στην εικονική αίθουσα που θα βρείτε στο πρόγραμμα παρουσιάσεων

Μετά την παρουσίαση οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν τις παρακάτω αποστολές εντύπων:

  1. Το έντυπο αξιολόγησης πτυχιακής, υπογεγραμμένο από τα μέλη της επιτροπής, θα το βάζουν σε έναν φάκελο μαζί με CD (τόσα όσα είναι τα άτομα που έκαναν την πτυχιακή) και θα το στέλνουν (ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ) στην διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΙΝΔΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
17o Χλμ Θεσσαλονίκης-Σίνδου, 57400 Θεσσαλονίκη
Υποψιν Κου ΚΙΡΙΚΛΙΔΗ ΣΤΑΘΗ

  1. Το έντυπο ‘Φόρμα Παραχώρησης’ συμπληρωμένο μαζί με ένα CD θα στέλνετε στη διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΙΝΔΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 17o Χλμ Θεσσαλονίκης-Σίνδου, 57400 Θεσσαλονίκη

ΕΝΤΥΠΑ

-> ΕΥΡΗΚΑ-ΔΙΠΑΕ ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

-> ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ
ENGLISH (ΔΙ.ΠΑ.Ε)
Λήψη