Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού

Για φοιτητικά θέματα:
Κατεύθυνση Διο΄΄ίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας
κ. Κυρικλίδης Ευαστάθιος
email infotour@teithe.gr
Τηλ. 2310 013563

Κατεύθυνση Διοίκησης Eπιχειρήσεων-Μάρκετινγκ
κα Γκαβανίδου Χρύσα
email infode@bua.teithe.gr
Τηλ. 2310 013756

Σημείωση: Με το άρθρο 99 του Νόμου 4727/2020 καταργήθηκε η διακίνηση εγγράφων μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). Οι σχετικοί αριθμοί φαξ καταργούνται.

Ταχυδρομική διεύθυνση για αποστολή εγγράφων:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΙΝΔΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
17o Χλμ Θεσσαλονίκης-Σίνδου
57400 Θεσσαλονίκη
Υποψιν Κου ΚΙΡΙΚΛΙΔΗ ΣΤΑΘΗ
ΤΗΛ 2310013563

Προϊσταμένη γραμματείας: κα Κώττα Μαρία
email: info@ommt.ihu.gr
Τηλ. 2310 013564