Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού:

Διεθνές Πανεπιστήμιο τηςη Ελλάδος – Κόμβος Θεσσαλονίκης
Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
17o Χλμ Θεσσαλονίκης-Σίνδου
57400 Θεσσαλονίκη

Γραμματειακή υποστήριξη:
email: info@ommt.ihu.gr

Κατεύθυνση Διοίκησης/Μάρκετινγκ
κα Γεωργιάδου Σοφία
email sofgeorg@admin.teithe.gr
Τηλ. 2310 013756
Φαξ 2310 791188, 2310 791180

Κατεύθυνση Τουρισμού:
κ. Κυρικλίδης Ευαστάθιος
Τηλ. 2310 013563, Φαξ 2310 791184

Προϊσταμένη γραμματείας: κα Τσολερίδου Παναγιώτα
Τηλ. 2310 013564