Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού:

Διεθνές Πανεπιστήμιο τηςη Ελλάδος – Κόμβος Θεσσαλονίκης
Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
17o Χλμ Θεσσαλονίκης-Σίνδου
57400 Θεσσαλονίκη

Γραμματειακή υποστήριξη:

κα Γεωργιάδου Σοφία
email sofgeorg@admin.teithe.gr,
Τηλ. 2310 013756
κ. Κυρικλίδης Ευαστάθιος
email infotour@teithe.gr, kirikli@admin.teithe.gr
Τηλ. 2310 013563

Για φοιτητικά θέματα παρακαλούμε επικοινωνείτε στη διεύθυνση email infotour@teithe.gr

Σημείωση: Με το άρθρο 99 του Νόμου 4727/2020 καταργήθηκε η διακίνηση εγγράφων μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). Οι σχετικοί αριθμοί φαξ καταργούνται.

Προϊσταμένη γραμματείας: κα Τσολερίδου Παναγιώτα
email: info@ommt.ihu.gr
Τηλ. 2310 013564