Πρόγραμμα εξετάσεων

Για να λάβετε βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, μπορείτε να κατεβάσετε τη Βεβαίωση από τα ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ και να την έχετε μαζί σας προσυμπληρωμένη για υπογραφή από τον υπεύθυνο καθηγητή.