Έρευνα

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού διαθέτει 3 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια και ανεξάρτητες ομάδες έρευνας. Στο Τμήμα πραγματοποιείται έρευνα μέσα από ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, αλλά και μη χρηματοδοτούμενη ακαδημαϊκή έρευνα στο χώρο του μάρκετινγκ, του τουρισμού και της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ερευνητικά Εργαστήρια