ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ

Ο Πρόεδρος του τμήματος Κασσιανίδης Παναγιώτης προκηρύσσει σύμφωνα τις διατάξεις του νόμου τις εκλογές για την Ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων με διάρκεια θητείας 3 ακαδημαϊκά έτη.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι αφού μελετήσουν προσεκτικά την αναρτημένη προκήρυξη να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους στην Γραμματέα του Τμήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιώντας την επισυναπτόμενη αίτηση.

O Πρόεδρος του Τμήματος

Κασσιανίδης Παναγιώτης Αναπλ. Καθηγητής