ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ

Ο Πρόεδρος του τμήματος Κασσιανίδης Παναγιώτης προκηρύσσει σύμφωνα τις διατάξεις του νόμου τις εκλογές για την Ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων με διάρκεια θητείας 3 ακαδημαϊκά έτη. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι αφού μελετήσουν προσεκτικά την αναρτημένη προκήρυξη να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους στην Read more

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΑΕΔ-ΕΣΠΑ ΜΕΧΡΙ 25/01/2021

To γραφείο Πρακτικής Άσκησης του τμήματος ΔΟΜΜΤ ανακοινώνει την παράταση αναστολής της Πρακτικής Άσκησης μέχρι 25/01/21 .σύμφωνα με τ το ΦΕΚ 89/τ.Β ́/16-1-2021 ,» Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο Read more