ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τα παρακάτω γνωστικά πεδία με τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό εισακτέων υποψηφίων διδακτόρων ανά γνωστικό πεδίο (δεν είναι δεσμευτική για το Τμήμα η επιλογή υποψήφιων για όλες τις προκηρυσσόμενες Read more

Συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου υποχρεωτικά με χρήση μάσκας

Το ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΤ ενημερώνει τους φοιτητές του τμήματος, ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις  του Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά  με χρήση μάσκας σύμφωνα με την υπ ́αριθμ.48760/Ζ1/29-4-2022 κοινή υπουργική απόφαση(Β ́2131), σχετικά με έκτακτα μέτρα προστασία κατα του κορονοϊού.