Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η αναπλήρωση των εργαστηρίων που χάθηκαν θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

– Τμήμα Ε4: Το εργαστηριακό τμήμα Ε4 καλείται εκτάκτως για επιπλέον μάθημα την Τετάρτη 10 Απριλίου, ώρα 15.15-17.00 (σε συνδιδασκαλία με το τμήμα Ε3, το οποίο θα κάνει το μάθημά του όπως είναι προγραμματισμένο). Το τμήμα Ε4 θα κάνει κανονικά μάθημα και την Τε 17 Απριλίου, όπως είναι προγραμματισμένο).

– Τμήματα Ε3, Ε5: Τα εργαστηριακά τμήματα Ε3 και Ε5 καλούνται εκτάκτως για επιπλέον μάθημα την Τετάρτη 17 Απριλίου, ώρα 15.15-17.00.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα μέχρι το τέλος του εξαμήνου συνεχίζει να ισχύει κανονικά.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος,
Γ. Σταλίδης