Σημαντική Ανακοίνωση για τους Φοιτητές που επιθυμούν τη λήψη Πανεπιστημιακού πτυχίου ΔΙΠΑΕ του νέου Τμήματος

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της 3ης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 04/02/2020, ενημερώνονται οι φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών ΑΤΕΙΘ που επιθυμούν να μεταβούν στο νέο πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, ώστε να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο ΔΙΠΑΕ, για τις εξής προϋποθέσεις:

Για να γίνει δεκτή η μετάβασή τους στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει:

  1. Μέχρι τη συμπλήρωση του 12ου εξαμήνου σπουδών τους να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις τους στα μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών της κατεύθυνσης στην οποία έχουν εισαχθεί.
  2. Να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων.

Για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να λάβουν τον τίτλο σπουδών του νέου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙΠΑΕ, θα πρέπει:

  1. Να περάσουν επιτυχώς τα έξι (6) ειδικά μαθήματα όπως αυτά αναφέρονται στον Οδηγό Μετάβασης που ενέκρινε η Συνέλευση του τμήματος και είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος www.ommt.ihu.gr
  2. Να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση και την Εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας.

Τονίζεται ότι η προϋπόθεση εκπόνησης εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης και Πτυχιακής Εργασίας ισχύει για όλους τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΑΤΕΙΘ (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών κατά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2019-20).