ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2019/20

Έχουν αναρτηθεί στο γραφείο Σίτισης νέες καταστάσεις Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης  για το 2019/20 που ισχύουν από το Φεβρουάριο 2020, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές προσέλθουν στο γραφείο Σίτισης για να ενημερωθούν

  Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

  Μαρία Ρώρρα