Πληροφορίες για κατατακτήριες εξετάσεις

Η κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων μετά από κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα.

 Το εξάμηνο κατάταξης των επιτυχόντων είναι το Γ΄ τυπικό εξάμηνο σπουδών.

Η ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Τμήμα ΔΟΜΤ του ΔΙΠΑΕ θα είναι από 01-11-2022 μέχρι την 15-11-2022.

 Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

 • Εισαγωγή στον Τουρισμό
 • Αρχές Μάρκετινγκ
 • Αρχές Μάνατζμεντ

 Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων αυτών είναι:

 • Εισαγωγή στον Τουρισμό

Βιβλιογραφία: Εισαγωγή στον Τουρισμό, Σιταρά – Τζένου, όλα εκτός από το Κεφάλαιο 1

 • Αρχές Μάρκετινγκ
 1. Εισαγωγικές έννοιες του Μάρκετινγκ (ορισμοί-φιλοσοφίες-ρόλος Μάρκετινγκ)
 2. Μίγμα του Μάρκετινγκ
 3. Αγορά (κριτήρια-τμηματοποίηση – διακρίσεις αγοράς)
 4. Ταξινόμηση προϊόντων
 5. Προϊόν (Κ.Ζ.Π. – δημιουργία νέου προϊόντος-συσκευασία – σήμα)
 6. Κανάλια διανομής
 7. Τιμολόγηση του προϊόντος
 8. Προώθηση προϊόντος
 9. Έρευνα Μάρκετινγκ
 • Αρχές Μάνατζμεντ
 1. Γενικά περί Οικονομικών Οργανισμών – Επιχειρήσεων (έννοια και χαρακτηριστικά αυτών, κατηγορίες, συνασπισμοί επιχειρήσεων, πολυεθνικές επιχειρήσεις, επιχείρηση και το περιβάλλον της).
 2. Διοίκηση (φύση και σημασία της Διοίκησης, θεωρία της Διοίκησης, λειτουργίες της Διοίκησης)
 3. Λειτουργίες της Διοίκησης (περί προγραμματισμού, οργάνωσης, επάνδρωσης, διεύθυνσης, ελέγχου).