Πληροφορίες για κατατακτήριες εξετάσεις

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ανακοινώνει την πραγματοποίηση των κατακτητριών εξετάσεων για την εισαγωγή στο Τμήμα ΔΟΜΤ του ΔΙΠΑΕ,  που αναβλήθηκαν λόγω των μέτρων αντιμετώπισης διασποράς του Κορωνιού covid-19 τον Δεκέμβριο 2021. Οι κατακτήτριες εξετάσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθεί σα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.

Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος  θα διασφαλίσει την τήρηση των μέτρων προφύλαξης και θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προς το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος που διοργανώνει τις εξετάσεις. Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου/ης, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι., στον οποίο διεξάγονται οι εξετάσεις, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του/της εξεταζόμενου/ης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή, είτε σκαρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι.

Ο εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα

Και την βεβαίωση ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SELF TEST το οποίο υποχρεούται να το προμηθευτεί ο ίδιος.

Η προσέλευση τις αίθουσες θα πραγματοποιείται 15 πριν από την έναρξη των εξετάσεων και οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Α. Να υποδεικνύουν την βεβαίωση αρνητικού SELF TEST (βλ. συν. ΒΕΒΑΙΩΣΗ)

B. Tην αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Γ. Να φέρουν μάσκα προσώπου καθ’ όλη την διάρκεια των εξετάσεων

Δ. Να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα απολυμαντικά σκευάσματα πριν την είσοδο τους στην αίθουσα

Ε. Να φέρουν στυλό χρώματος μπλε

 • Οι αίθουσες των εξετάσεων θα αερίζονται καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης και μεταξύ των μαθημάτων θα γίνεται καθαρισμός της αίθουσας από ειδικό συνεργείο.
 • Οι υποψήφιοι μετά το πέρας της κάθε εξέτασης θα απομακρύνονται στον υπαίθριο χώρο εκτός του κτιρίου ώστε να αποφευχθεί κάθε είδους συνάθροιση σε κλειστό χώρο.

Oι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες του τμήματος – κατ. Διοίκησης Τουρισμού (ισόγειο κάτω από το κεντρικό κτήριο της διοίκησης)

Οι αίθουσες που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι παρακάτω :

 • 101 (10 άτομα)
 • 102-104(30 άτομα)
 • 105(10 άτομα)
 • 106(10 άτομα)
 • 107(10 άτομα)

Το πρόγραμμα των κατακτητριών εξετάσεων του τμήματος στα αντίστοιχα εξεταζόμενα μαθήματα είναι το ακόλουθο:

 

Εισαγωγή στον Τουρισμό

ΤΡΙΤΗ 29/06/21 ΩΡΑ 1000-1130

 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

 

Αρχές Μάρκετινγκ

ΤΡΙΤΗ 29/06/21 ΩΡΑ 1230-1400

 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

 

Αρχές Μάνατζμεντ

ΤΡΙΤΗ 29/06/21 ΩΡΑ  1500-1630

 

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Κα ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥ ΓΙΩΤΑ

Γραμματέας Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού

Email: info@ommt.ihu.gr

Τηλ 2310013564

 

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων είναι:

-Εισαγωγή στον Τουρισμό

Βιβλιογραφία: Εισαγωγή στον Τουρισμό, Σιταρά – Τζένου, όλα εκτός από το Κεφάλαιο 1

– Αρχές Μάρκετινγκ

 1. Εισαγωγικές έννοιες του Μάρκετινγκ (ορισμοί-φιλοσοφίες-ρόλος Μάρκετινγκ)
 2. Μίγμα του Μάρκετινγκ
 3. Αγορά (κριτήρια – τμηματοποίηση – διακρίσεις αγοράς)
 4. Ταξινόμηση προϊόντων
 5. Προϊόν (Κ.Ζ.Π. – δημιουργία νέου προϊόντος-συσκευασία – σήμα)
 6. Κανάλια διανομής
 7. Τιμολόγηση του προϊόντος
 8. Προώθηση προϊόντος
 9. Έρευνα Μάρκετινγκ

-Αρχές Μάνατζμεντ

 1. Γενικά περί Οικονομικών Οργανισμών – Επιχειρήσεων (έννοια και χαρακτηριστικά αυτών, κατηγορίες, συνασπισμοί επιχειρήσεων, πολυεθνικές επιχειρήσεις, επιχείρηση και το περιβάλλον της).
 2. Διοίκηση (φύση και σημασία της Διοίκησης, θεωρία της Διοίκησης, λειτουργίες της Διοίκησης)
 3. Λειτουργίες της Διοίκησης (περί προγραμματισμού, οργάνωσης, επάνδρωσης, διεύθυνσης, ελέγχου).