Μαθήματα

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δύο έτη σπουδών (εξάμηνα 1 έως και 4) κοινά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος και δύο έτη (από το 5ο εξάμηνο έως και το 8ο εξάμηνο) με διαφοροποιήσεις στα μαθήματα ανάλογα με τις Κατευθύνσεις:
(1) Κατεύθυνση Μάρκετινγκ,
(2) Κατεύθυνση Διοίκησης Οργανισμών και
(3) Κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας.

Α’ ΕξάμηνοΒ’ Εξάμηνο
Γ’ Εξάμηνο Δ’ Εξάμηνο
Ε’ ΕξάμηνοΣΤ’ Εξάμηνο
Ζ’ ΕξάμηνοΗ’ Εξάμηνο