Καλωσήρθατε

στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (ΤΔΟΜΤ) αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Το κύριο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος εντάσσεται στις ευρύτερες επιστήμες της διοίκησης και οργάνωσης, του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, και της διεπιστημονικής προσέγγισης σπουδών του τουρισμού.

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 2019 και δέχεται φοιτητές για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Αποτελεί τη μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κατευθύνσεις (α) Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και (β) Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μάρκετινγκ) του πρώην Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Σίνδου και ανήκει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού αναμένεται να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ένα φάσμα αντικειμένων που σχετίζονται με τη διοίκηση και οργάνωση, τη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, η διασφάλιση ποιότητας και τη διοίκηση υπηρεσιών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής, την οικονομική θεωρία, τα μαθηματικά και τις ξένες γλώσσες, καθώς και νέες σύγχρονες γνώσεις και εμπειρία σε εξειδικευμένα αντικείμενα εμβάθυνσης του Τμήματος, όπως η διοίκηση των οργανισμών, το μάρκετινγκ και η επικοινωνία, και η διοίκηση τουρισμού και φιλοξενίας. Ακόμα, οι απόφοιτοι του Τμήματος αναμένεται να αναπτύξουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την υιοθέτηση των βέλτιστων προσεγγίσεων στον τομέα της διοίκησης που θα τους επιτρέψει να καταστούν ικανοί να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη διοίκησης στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού διαθέτει σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, προσφέροντας τις εξής Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου (από το πέμπτο εξάμηνο):
• Κατεύθυνση Διοίκησης Οργανισμών.
• Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
• Κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ κ. ΚΙΡΙΚΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2310013563, Ηλ.ταχυδρομείο infotour@teithe.gr  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κ. ΓΚΑΒΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2310013756, Ηλ.ταχυδρομείο infode@bua.teithe.gr

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
κα Μαρία Κόττα
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2310013564, Ηλ.ταχυδρομείο info@ommt.ihu.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση για αποστολή εγγράφων (ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ):

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΙΝΔΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
17o Χλμ Θεσσαλονίκης-Σίνδου
57400 Θεσσαλονίκη
Υποψιν Κου ΚΙΡΙΚΛΙΔΗ ΣΤΑΘΗ
ΤΗΛ 2310013563