Εκπαιδευτικοί πόροι για την προβολή της ευρωπαϊκής λιανικής εφοδιαστικής αλυσίδας μόδας

European Fashion Retail Supply Chain Visibility Training Resource – SCVis

Πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 2
Διάρκεια 1/11/2017 ως 30/10/2019
Προϋπολογισμός250.000€
Επιστημονικά υπεύθυνοςΔρ. Γιώργος Σταλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εταίροι
  • The University of Gloucestershire, UK (Coordinator)
  • MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, IT
  • École Supérieure de Sciences Commerciales d’Angers, France
  • Dublin Institute of Techology DIT, Ireland
  • International Hellenic University – Department of Organisation Management,
    Marketing and Tourism (former ATEITh), Greece

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού εργαλείου για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής λιανικής εφοδιαστικής αλυσίδας μόδας. Το εργαλείο ψηφιακής μάθησης SCVis Tool, με χρήση πρωτότυπης μεθοδολογίας, διαδραστικότητας και κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, είναι ικανό να διαπιστώνει κενά γνώσης και να παρέχει εύκολα προσβάσιμους πόρους προς εργαζόμενους ή μαθητευόμενους, κατευθύνοντάς τους προς την ενίσχυση της καριέρας τους.

-> Επισκεφτείτε τον κεντρικό ιστότοπο του Project

-> Δοκιμάστε ελεύθερα το SCVis Tool