Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Δι.Πα.Ε., κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), έλαβε Πιστοποίηση ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του προτύπου ποιότητας της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών βαθμολογήθηκε συνολικά με άριστα, επιτυγχάνοντας βαθμολογία πλήρους συμμόρφωσης και στις 12 αρχές του προτύπου ποιότητας (12 στα 12).

Ανάλογη βαθμολογία (12 στα 12) δεν έχει πάρει κανένα πανεπιστημιακό Τμήμα των πεδίων της Διοίκησης ή του Τουρισμού ή του Μάρκετινγκ στην Ελλάδα.

Σχετικά αρχεία: