ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΠΑΕ & ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΙ

Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ανακοινώνει ότι άνοιξαν οι αιτήσεις για έναρξη ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ . Η περίοδος έναρξης της Πρακτικής θα είναι απο 15/02/2024 και για τις δύο κατηγορίες φοιτητών ΔΙΠΑΕ & Παλαιού Προγράμματος ΑΤΕΙ , και η υποβολή αιτήσεων έως 29/02/2024 . Παρακαλώ διαβάσετε προσεκτικά την παρακάτω ανακοίνωση:

  1. το Tμήμα ΔΟΜΤ (για φοιτητές με εισαγωγή μέχρι 2018) πρώην ΤΕΙ είναι 15 άτομα,
  2. το Tμήμα  Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ & Τουρισμού((για φοιτητές με εισαγωγή μετά το 2019) είναι 10 άτομα,

Η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα:

  • από 01/04/2024 έως 30/092024 για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ και
  • από 01/04/2024έως 30/06/2024για τους φοιτητές ΔΙΠΑΕ

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 29/02/2024.

Οι φοιτητές θα πρέπει να φέρουν άμεσα στην αίθουσα 108 τα παρακάτω έγγραφα:

1. Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Φοιτητή

2. Βεβαίωση Απασχόλησης & Ασφάλισης από τον Εργοδότη

3. Ενημερωτικό έντυπο Φοιτητή – Εργοδότη

4. Αίτηση Φοιτητή στη Γραμματεία ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις.

5. Υπεύθυνη Δήλωση για προστασία προσωπικών Δεδομένων.

6. Δήλωση Φορέα Απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ

7.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ( ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ)

8.Φωτοτυπία Φοιτητικής ταυτότητας

9.Εκτύπωση αποδεικτικού ΑΜΚΑ (www.amka.gr)

10.Eκτύπωση αποδεικτικού ΑΜΑ / Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (www.efka.gr >>>>Είσοδος με κωδικούς ΤΑXIS NET>>>>ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

11.Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (εκτύπωση απο web banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ.

12.Ατομικό Εκκαθαριστικό Εφορίας για το φορολογικό έτος 2022 (www.https://login.gsis.gr/)

13.Οσοι φοιτητές είναι προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να προσκομίσουν το Ε1 του γονέα και καθώς και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases)

Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Εργαστήριο 108 (τηλέφωνο 2310013125 email : ommt.108lab@gmail.com)

Οι ημερομηνίες υποβολής είναι αυστηρές και δεν θα δοθεί καμία παράταση.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μισθοδοσία :

Ολοι οι φοιτητές και των δύο κατηγοριών θα αμειφθούν απο το πρόγραμμα 280 ευρώ το μήνα.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΠΑΕ

Πληρωμή αμοιβής ασκούμενων από τον φορέα : ΜΗΔΕΝ

Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ 1%

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η συμμετοχή του φορέα απασχόλησης, σύμφωνα με την ΥΑ 4241/127 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173Β/30-1-2019), διαμορφώνεται ως εξής:

1) Δημόσιος τομέας 176,08 €.

2) Ιδιωτικός τομέας 416,80 € (696,80€ – 280€) μετά την αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου.

Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος της Διαχειριστικής Αρχής, στις 20-9-2019, σας ενημερώνουμε ότι αρχής γενομένης από 1-10-2019 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2639/28-06-20109, επισυναπτόμενο αρχείο)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. ο φορέας απασχόλησης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ την έναρξη πρακτικής άσκησης του ασκούμενου φοιτητή μέσω των Εντύπων Ε 3.5 ΟΑΕΔ και Ε 4 στην Επιθεώρηση Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).

2. Ο φορέας θα πρέπει να εγγραφεί στη πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr/) O φορέας μπορεί να επικοινωνεί με το Γραφείο Πρακτικής στο τηλέφωνο 2310013125

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

Το χρονοδιάγραμμα τοποθέτησης φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 έχει ως εξής:

Πρώην ΤΕΙ

Ημερομηνία Έναρξης ΠΑ: 01/04/2024

Ημερομηνία Λήξης ΠΑ: 30/04/2024

ΔΙΠΑΕ

Ημερομηνία Έναρξης ΠΑ: 01/04/2024

Ημερομηνία Λήξης ΠΑ: 30/06/2024

  1. 15/04/2024– 29/02/2024: Περίοδος υποβολής αιτήσεων φοιτητών
  2. 04/03/2024-08/03/2024: Περίοδος αξιολόγησης αιτήσεων από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης
  3. 15/03/2024: Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
  4. 18/03/2024 – 22/03/2024: Περίοδος Ενστάσεων φοιτητών
  5. 26/03/2024: α)Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων

                                   β)Απάντηση σε τυχόν ενστάσεις φοιτητών

  • 29/03/2024 – 30/03/2024: Απόφαση Συνέλευσης Τμημάτων για την επιλογή των φοιτητών

Σημείωση: Ενδεικτική Ημερομηνία Έγκρισης επιλογής φοιτητών για ΠΑ από την Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών θα ανακοινωθεί πριν την παραλα βή των συμβάσεων.