ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΧΡΙ 30/10/2023.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος ΕRASMUS+ του τμήματος παρακαλεί όλους τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν την ERASMUS για σπουδές μέχρι και τέλος Οκτωβρίου 2023 παρακαλούνται να αποστείλουν τα Transcript of Records που λάβανε από τα Πανεπιστήμια Υποδοχής ώστε να περαστούν οι αντιστοιχίες των μαθημάτων στη καρτέλα του UNIPORTAL.

Η αποστολή θα γίνει στο email pkassian@gmail.com μέχρι την Πέμπτη 30/11/2023.

Ο υπεύθυνος του Γραφείου ERASMUS του τμήματος

Κασσιανίδης Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής