ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ GOOGLE FORMS ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το τμήμα ΔΟΜΤ ενημερώνει όλους τους φοιτητές που υπέβαλλαν αίτηση στο google form για τη δήλωση μαθημάτων ότι θα λαμβάνουν σταδιακά απάντηση μέσω email ( ο καθένας ξεχωριστά) μέχρι το πέρας της διδασκαλίας του Χειμερινού εξαμήνου 2023-24.

Παρακαλούμε για την υπομονή και τη συνεργασία σας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ