ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης http://ommt.ihu.gr/2020/08/announcements-prof_el/1956/ για τις εξετάσεις, σας υπενθυμίζουμε ότι αφορούν θεωρία και εργαστήριο με βαθμολογία 50%+50%. Η εξέταση της θεωρίας θα πραγματοποιηθεί 15.00-16.00 και θα ακολουθήσει η εξέταση της εφαρμογής PYLON με ΖΟΟΜ και σύνδεση με TEAM VIEWER για τον καθένα ξεχωριστά. Θα πρέπει λοιπόν: 1. να έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή TEAM VIEWER στον υπολογιστή σας και 2. να στείλετε e-mail στην κα Μπακάλμπαση (anthibaka@gmail.com) για να καθοριστεί η ακριβής ώρα εξέτασης του εργαστηρίου, ώστε να μην περιμένετε άσκοπα. Παρακαλούμε ακολουθείστε πιστά όλες τις οδηγίες, ώστε να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εξετάσεις.

Μπακάλμπαση Ανθία-Νεράντζης Κωνσταντίνος