ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν εξετάσεις εργαστηρίου και εξετάσεις θεωρίας. Η βαθμολογία του μαθήματος είναι το άθροισμα του 50% της θεωρίας και του 50% του εργαστηρίου.

ΟΙ εξετάσεις του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν με ΖΟΟΜ https://zoom.us/j/97937556459?pwd=YkpHeTdsa3h3ZnRKQ1hNV1RvTjZ4UT09 και σύνδεση με TEAM VIEWER ή ANY DESK, που θα έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, δηλαδή θα χειρίζεστε από τον υπολογιστή σας τις εφαρμογές PROTEL ή PYLON εκτελώντας τις ασκήσεις που θα σας δίνονται προφορικά. Η εξέταση στην εφαρμογή PROTEL, για όσους είναι 5ο εξάμηνο και δήλωσαν ότι θα εξεταστούν σ’ αυτή, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12-1-21 στις 12.00-3.00 και στην εφαρμογή PYLON θα πραγματοποιηθεί από 13/1-15/1/21 κατόπιν συνεννόησης με την κα Μπακάλμπαση Α. στο e-mail  anthibaka@gmail.com

Οι εξετάσεις της θεωρίας θα πραγματοποιηθούν στην ημερομηνία που θα καθοριστεί από το πρόγραμμα εξετάσεων με ΖΟΟΜ και MOODLE εξετάσεων με την μέθοδο ερωτηματολογίου (ερωτήσεις κρίσεως και σύντομης ανάπτυξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια).

Τελευταίο μάθημα στη θεωρία θα γίνει 7/1/21 στις 9.15-12.00, στην εφαρμογή  PYLON 12/1/21 στις 9.30-11.30 και στην εφαρμογή  PROTEL 12/1/21 στις 12.00-12.30.

Η ύλη εξετάσεων είναι αναρτημένη στο MOODLE εξετάσεων. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις εξετάσεις και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε σταθερή σύνδεση και ανοιχτή κάμερα κατά την διάρκεια της εξέτασης, καθώς και ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο για την ταυτοποίησή σας.