ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου να εγγράφονται και στο μάθημα 1605-210722 Πληροφοριακά Συστήματα & Εφαρμογές Η/Υ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://exams-sod.the.ihu.gr/ , ώστε να έχουν πρόσβαση στις Read more

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ αφορούν θεωρία και εργαστήριο. Η τελική βαθμολογία είναι 50% θεωρία και 50% εργαστήριο. Κατά την διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε σταθερή σύνδεση και Read more

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (6ο εξ.)

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (6ο εξ.) θα πραγματοποιηθούν στις 9/6 με ΖΟΟΜ και η εξέταση θα είναι προφορική για τη θεωρία και για το εργαστήριο σύνδεση με την εφαρμογή Any Desk, που θα έχετε εγκατεστημένη στον Read more

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΟΙ εξετάσεις του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν με ΖΟΟΜ που θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα της εξεταστικής και σύνδεση με TEAM VIEWER ή ANY DESK, εφαρμογή (μια από τις δυο με προτίμηση το teamviewer) που θα έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, έτσι Read more

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν εξετάσεις εργαστηρίου και εξετάσεις θεωρίας. Η βαθμολογία του μαθήματος είναι το άθροισμα του 50% της θεωρίας και του 50% του εργαστηρίου. ΟΙ εξετάσεις του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν με ΖΟΟΜ https://zoom.us/j/97937556459?pwd=YkpHeTdsa3h3ZnRKQ1hNV1RvTjZ4UT09 και σύνδεση με TEAM VIEWER Read more

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ H/Y ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Η θεωρία του μαθήματος θα συνεχίσει να πραγματοποιείται την Τρίτη. Εγγεγραμμένοι 145, οι 56 δήλωσαν προτίμηση ημέρας, οι 29 δήλωσαν Πέμπτη εκ των οποίων μόνο οι 22 είναι 5ου εξαμήνου (έχουν επικάλυψη).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης http://ommt.ihu.gr/2020/08/announcements-prof_el/1956/ για τις εξετάσεις, σας υπενθυμίζουμε ότι αφορούν θεωρία και εργαστήριο με βαθμολογία 50%+50%. Η εξέταση της θεωρίας θα πραγματοποιηθεί 15.00-16.00 και θα ακολουθήσει η εξέταση της εφαρμογής PYLON με ΖΟΟΜ και σύνδεση με TEAM Read more

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (7ο εξ. 1605-190720) θα πραγματοποιηθούν με ΖΟΟΜ και MOODLE εξετάσεων για τη θεωρία με την μέθοδο ερωτηματολογίου (ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και κρίσεως με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια), Read more