ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ H/Y ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

Τα εργαστήρια της Τετάρτης 17/11/2021 θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18/11/2021 τις ίδιες ώρες 9.15΄ και 12.15΄ .