ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ /ΚΑΤΕΥΘ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ(ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΠΑΕ)

Οι φοιτητές του Ε τυπικού Εξαμήνου (εισαγωγή ΔΙΠΑΕ) που επιλέγουν την κατεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ μπορούν να επιλέξουν 1 (ένα) μόνο μάθημα επιλογής κατεύθυνσης λόγω προβλήματος του συστήματος. Παρακαλούνται όπως ολοκληρώσουν την ανανέωση τους με ένα μάθημα μόνο απο τα επιλογής κατεύθυνσης και θα ανακοινωθεί η ημερομηνία αποκατάστασης του προβλήματος, ώστε να μπορούν να δηλώσουν και το δεύτερο μάθημα επιλογής κατεύθυνσης.

Αν δηλώσουν αυτή τη στιγμή δυο μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν την δήλωση μαθημάτων.

Το κέντρο δικτύου προσπαθεί για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

Η Γραμματεία του Τμήματος