ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ(ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΠΑΕ) ΚΑΤ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Οι φοιτητές του Ε τυπικού Εξαμήνου (εισαγωγή ΔΙΠΑΕ) που επιλέγουν την κατεύθυνση Μαρκετινγκ θα μπορούν να επιλέξουν το μάθημα με κωδικό 1605-210503 ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (το οποίο δεν εμφανίζεται στη λίστα μαθημάτων) μετά την Παρασκευή 19/11/21 και απο ώρα 1200, σύμφωνα με ενημέρωση απο το κέντρο δικτύου το οποίο φροντίζει για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Πρακτικά οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία ανανέωσης χωρίς το συγκεκριμένο μάθημα και την Παρασκευή να πραγματοποίησουν εκ νέου είσοδο στο σύστημα Πυθία και να προσθέσουν το συγκεκριμένο μάθημα αν θέλουν να το επιλέξουν.