ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Τμήμα ΔΟΜΤ ενημερώνει ΄΄όλους τους φοιτητές που επιθυμούν να παρακαλουθήσουν τα δια ζώσης μαθήματα του ΠΠΣ του τμήματος θα πρέπει με την επίδειξη του πιστοποιητικού( εμβολιασμού ή rapid test ή νόσησης) να προσκομίζουν τα πρωτότυπα αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο ή ακαδημαϊκή ταυτότητα) . Φωτοτυπίες ή ηλεκτρονική μορφή των παραπάνω εγγράφων δεν θα γίνονται δεκτά και ΔΕΝ θα τους επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα διδασκαλίας.

Η επιτροπή συντονισμού πανδημίας COVID-19 του τμήματος ΔΟΜΤ