ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αγαπητοί συμμετέχοντες, προκειμένου να μην αναβληθεί το μάθημα λόγω καραντίνας, σας ενημερώνω ότι το μάθημα αύριο θα γίνει διαδικτυακά. Η σύνδεση με ΖΟΟΜ βρίσκεται στο μήνυμα που σας έστειλα από το MOODLE του μαθήματος.
Με εκτίμηση
Ο διδάσκων
Νεράντζης Κωνσταντίνος