ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου να εγγράφονται και στο μάθημα 1605-210722 Πληροφοριακά Συστήματα & Εφαρμογές Η/Υ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://exams-sod.the.ihu.gr/ , ώστε να έχουν πρόσβαση στις σημειώσεις και στα βοηθήματα του μαθήματος καθώς και να ενταχθούν σε εργαστήριο. Το μάθημα της θεωρίας θα γίνει την Τρίτη 19/10, όπως είναι στο πρόγραμμα, και οι δηλώσεις του εργαστηρίου θα γίνουν στο εργαστήριο 120 την Τετάρτη 20/10 ακολουθώντας τις οδηγίες στην ανακοίνωση http://ommt.ihu.gr/wp-content/uploads/2021/10/ANAKOINWSH_COVID.pdf