1605-210721 Διοίκηση Λειτουργιών Καταλυμάτων – ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 19/10/2021

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα το Χ.Ε. 2021/2022 παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την ανακοίνωση και τον οδηγό του μαθήματος που έχουν αναρτηθεί από την καθηγήτρια στο https://exams-sod.the.ihu.gr/