Τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα Α’ εξαμήνου

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του Α’ εξαμήνου τροποποιήθηκε προσωρινά, έτσι ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν ο συνωστισμός στις αίθουσες και κατά τη μετακίνησή σας.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, η διδασκαλία των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου θα πραγματοποιείται σε 2 τμήματα (ή 3 κατά περίπτωση). Η κατανομή των φοιτητών σε τμήματα γίνεται αλφαβητικά, όπως σημειώνεται στο αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι φοιτητές παρακαλείσθε να ακολουθείτε την παραπάνω κατανομή και τις ώρες προσέλευσης.