ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ » ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» του 7ου τυπικού εξαμήνου παρακαλούνται όπως ενημερωθούν άμεσα από την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης https://exams-sod.the.ihu.gr/ για την έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα 18/10/21.

Ο καθηγητής του μαθήματος

Δρ Κασσιανίδης Παναγιώτης