ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – PMS

Παρακαλούνται οι φοιτητές, που ενδιαφέρονται να δηλώσουν το μάθημα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – PMS στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου, να εγγράφονται και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=312 / στο μάθημα 1605-210622, ώστε να ενταχθούν σε εργαστήριο καθώς και να έχουν πρόσβαση στις σημειώσεις και στα βοηθήματα του μαθήματος.

Οι Διδάσκοντες

 Μπακάλμπαση Ανθία, Νεράντζης Κωνσταντίνος