ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (6ο εξ.)

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (6ο εξ.) θα πραγματοποιηθούν στις 9/6 με ΖΟΟΜ και η εξέταση θα είναι προφορική για τη θεωρία και για το εργαστήριο σύνδεση με την εφαρμογή Any Desk, που θα έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, δηλαδή θα χειρίζεστε από τον υπολογιστή σας το PROTEL εκτελώντας τις ασκήσεις που θα σας δίνονται προφορικά.  Η ύλη εξετάσεων είναι αναρτημένη στο MOODLE. Κατά  την διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να έχετε οπωσδήποτε την ταυτότητά σας για την ταυτοποίηση και σταθερή σύνδεση (όχι ασύρματη) για την αποφυγή προβλημάτων. Η ακριβής ώρα της εξέτασης θα σας δοθεί κατόπιν συνεννόησης με την κα Μπακάλμπαση Α. στο e-mail  anthibaka@gmail.com .