ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ αφορούν θεωρία και εργαστήριο. Η τελική βαθμολογία είναι 50% θεωρία και 50% εργαστήριο. Κατά την διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε σταθερή σύνδεση και ανοιχτή κάμερα και δίπλα σας έτοιμη την ακαδημαϊκή ταυτότητα για να γίνει η ταυτοποίησή σας. Η εξέταση της θεωρίας θα πραγματοποιηθεί 15.00-16.00 με ΖΟΟΜ και MOODLE εξετάσεων με την μέθοδο ερωτηματολογίου (ερωτήσεις κρίσεως και σύντομης ανάπτυξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια).  Η εξέταση του εργαστηρίου που αφορά την ξενοδοχειακή εφαρμογή PYLON θα πραγματοποιηθεί 16.00-19.00 με ΖΟΟΜ και σύνδεση με AnyDesk για τον καθένα ξεχωριστά. Θα πρέπει λοιπόν: 1. να έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή AnyDesk στον υπολογιστή σας και 2. να στείλετε e-mail στην κα Μπακάλμπαση (anthibaka@gmail.com) για να καθοριστεί η ακριβής ώρα εξέτασης του εργαστηρίου, ώστε να μην περιμένετε άσκοπα.

Οι διδάσκοντες

Μπακάλμπαση Ανθία-Νεράντζης Κωνσταντίνος