ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Η διεξαγωγή της β΄εξεταστικής του μαθήματος τον Σεπτέμβριο 2021 θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Είτε:

  1. Με κουίζ μέσω ΖΟΟΜ σύμφωνα με το πρόγραμμα της β’ εξεταστικής, δηλαδή την 1/9/2021, ώρα 17.00-18.00. Η εξεταστέα ύλη είναι η εξής:

-Βιβλίο «Διοίκηση τομέα δωματίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων», Θεοχάρης Ν. (2016) τα Κεφάλαια: 1, 2, 4, 11, 14, 16, 17, 18, 19.

-Παρουσιάσεις της καθηγήτριας στο Moodle (https://exams-sod.the.ihu.gr/), στο οποίο εισέρχεται ο φοιτητής χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ΠΥΘΙΑ.

2. Με παρουσίαση εργασίας την 1/9/2021, ώρα 14.00 (η προετοιμασία και παρουσίαση της εργασίας πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο Moodle). Όσοι φοιτητές έχουν ήδη δηλώσει θέμα εργασίας, μπορούν να την παρουσιάσουν αφού συνδεθούν την παραπάνω μέρα και ώρα ως εξής:

Soultana (Tania) Kapiki – IHU is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ-Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 2021-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Time: Sep 1, 2021 02:00 PM Athens

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/79072390371?pwd=Z05YOUYya1AyTHMvRWpxMGorUDFLUT09

Meeting ID: 790 7239 0371

Passcode: cTYxi6

Η υποβολή των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από 1/9/2021 – 17/9/2021 στον φάκελο ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο Moodle.