ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» (επαναληπτικό, εξετάσεις κλπ.)

Τη Δευτέρα 19/12/22 στις 11.30 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό μάθημα όλων των εργαστηρίων της εβδομάδας με ΖΟΟΜ. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο που θα αναρτηθεί στο https://exams-sod.the.ihu.gr/

Επαναληπτικό εργαστηριακό μάθημα θα γίνει την Τρίτη 10-1-2023 σε 4 ομάδες 9-10.30, 10.40-12.10, 12.20-13.50 και 14-15.30. Στις δύο πρώτες ομάδες θα είναι οι φοιτητές/τριες των 3 ομάδων της Τρίτης χωρισμένοι όπως καθορίστηκε. Στις επόμενες δύο ομάδες  θα είναι οι φοιτητές των ομάδων της Πέμπτης, όπως καθορίστηκε.

Οι εξετάσεις του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11/1/2023 σύμφωνα με τις καταστάσεις που θα ανακοινωθούν. Όσοι φοιτητές/τριες δεν συμπεριλήφθηκαν στις καταστάσεις και επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να στείλουν e-mail στην κα Μπακάλμπαση anthibaka@gmail.com για να οριστεί  σε ποια ομάδα θα εξεταστούν.

Όποιοι φοιτητές θέλουν να εξασκηθούν στην ξενοδοχειακή εφαρμογή «PROTEL» ή «PYLON», το εργαστήριο 120 στο παλιό κτήριο θα είναι ανοικτό για εξάσκηση τη Δευτέρα 9/1/23 10.00 – 12.00

Οι διδάσκοντες

Ανθία Μπακάλμπαση, Κωνσταντίνος Νεράντζης