Μαθήματα κ. Τσιάκη

Αύριο Παρασκευή 16/12 δεν θα πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις του κ. Τσιάκη στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων λόγω προσωπικού κολλήματος του διδάσκοντα. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν.


Ο διδάσκων
Θ. Τσιάκης