ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜ.ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Το τμήμα ΔΟΜΤ ανακοινώνει ότι για τα μαθήματα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1605-210723) και ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (1605-210709) που δεν διδάχθηκαν κατα το Χειμερινό Εξάμηνο 2022 θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις μόνο για τους φοιτητές που προέρχονται από το παλαιό πρόγραμμα σπουδών ΑΤΕΙ και των δύο κατευθύνσεων. Τα μαθήματα θα εμφανίζονται στο πρόγραμμα της εξεταστικής με την ένδειξη «Μόνο για φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών ΤΕΙ»