Αναβολή Παρουσιάσεων Εργασιών στο Μάθημα ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λόγω της σημερινής έκτακτης συνάντησης του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος για το θέμα της αξιολόγησης στις 13.00, η προγραμματισμένη για σήμερα παρουσίαση των εργασιών ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 κατά την προγραμματισμένη ώρα του μαθήματος.