ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΟΙ εξετάσεις του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν με ΖΟΟΜ που θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα της εξεταστικής και σύνδεση με TEAM VIEWER ή ANY DESK, εφαρμογή (μια από τις δυο με προτίμηση το teamviewer) που θα έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να χειρίζεστε εσείς από τον υπολογιστή σας την εφαρμογή του ξενοδοχειακού λογισμικού  PROTEL εκτελώντας τις ασκήσεις που θα σας δίνονται προφορικά. Θα εξεταστείτε συγχρόνως και στην θεωρία διαβάζοντας όλα τα power point  που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα των εξετάσεων (moodle).  Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις εξετάσεις και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε σταθερή σύνδεση και ανοιχτή κάμερα κατά την διάρκεια της εξέτασης, καθώς και ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο για την ταυτοποίησή σας.

Για την ακριβή ώρα εξέτασης παρακαλείσθε να στείλετε μαιλ στην καθηγήτρια κα Μπακάλμπαση Α. στο e-mail  anthibaka@gmail.com

Διευκρίνηση: Το Μάθημα είναι αντιστοιχισμένο με το μάθημα 

«Λειτουργίες Επισιτιστικών Τμημάτων» του παλαιού προγράμματος σπουδών.