ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ H/Y ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Η θεωρία του μαθήματος θα συνεχίσει να πραγματοποιείται την Τρίτη. Εγγεγραμμένοι 145, οι 56 δήλωσαν προτίμηση ημέρας, οι 29 δήλωσαν Πέμπτη εκ των οποίων μόνο οι 22 είναι 5ου εξαμήνου (έχουν επικάλυψη).