ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το τμήμα ΔΟΜΤ ενημερώνει όλους τους φοιτητές του Τμήματος σχετικά με τη λειτουργία του ΘΕΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, σύμφωνα με τον οποίο η Συνέλευση του τμήματος ορίζει ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι συνάδελφοι έχουν ήδη στείλει στους φοιτητές ενημέρωση για την πολύ σημαντική λειτουργία του θεσμού.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον Σύμβολο Σπουδών του τυπικού σας ακαδημαϊκού έτους 2023-24 από τον παρακάτω πίνακα:

Πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες: κα Χρυσούλα Χατζηγεωργίου

Δευτεροετείς φοιτητές και φοιτήτριες: κα Ιωάννα Σιμέλη

Τριτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες (Κατεύθυνση Μάρκετινγκ): κα Αντωνία Δελησταύρου

Τριτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες (Κατεύθυνση Διοίκηση Οργανισμών): κο Σπυρίδων Αβδημιώτης

Τριτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες (Κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού & Φιλοξενίας): κα Ανθία Μπακάλμπαση

Τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες (Κατεύθυνση Μάρκετινγκ): κα Ευγενία Παπαϊωάννου

Τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες (Κατεύθυνση Διοίκηση Οργανισμών): κος Θεοδόσιος Τσιάκης

Τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες (Κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού & Φιλοξενίας): κο Γεώργιος Σκούφας

Καθήκοντα συμβούλου ΑΜΕΑ ανατίθενται στον Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Παναγιώτη Κασσιανίδη

Παρακαλούμε όλους τους φοιτητές να επιβεβαιώσουν με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη λήψη της ενημέρωσης εκ μέρους των Συμβούλων του έτους τους.

Μπορείτε να ενημερωθείτε επίσης για τον θεσμό στην Ιστοσελίδα του τμήματος : http://ommt.ihu.gr/spoudes/thesmos-symboulou/

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κασσιανίδης Παναγιώτης