ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αναρτήθηκε η βαθμολογική κατάσταση της εξέτασης του μαθήματος στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα των εξετάσεων.

Ο διδάσκων

Νεράντζης Κωνσταντίνος