Η ομάδα του MED-QUAD στην Ελλάδα εγκατέστησε τον εξοπλισμό για την επιστημονική έρευνα του “ζωντανού εργαστηρίου” SWUAP για τις «Εφαρμογές Έξυπνης Χρήσης του Νερού»

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ) είναι σε ετοιμότητα για την πραγματοποίηση ενδελεχούς έρευνας για την ποιότητα του νερού. Στις 20/5/2022 το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), εταίρος του έργου MED–QUAD υποδέχτηκε σύγχρονο Read more

MED-QUAD: Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, με τη συμβολή της Επιμορφωτικής Κιλκίς επιτυγχάνουν θετικό αντίκτυπο στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η ερευνητική και επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, με τη συμβολή της Επιμορφωτικής Κιλκίς– συντονιστής εταίρος του έργου MED-QUAD, εκπαιδεύτηκε στη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού (3d scanner) για την υλοποίηση των στόχων του έργου. Στο σπήλαιο του Κιλκίς λειτουργεί το Read more

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οι Έλληνες εταίροι του MED-QUAD έδωσαν φωνή στο όραμά τους για το ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) κέντρισε το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας με τη συμμετοχή του στο έργο MED-QUAD. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), εταίρος του έργου «MEDiterranean Quadruple helix Approach to Digitalization» (MED-QUAD) και η Επιμορφωτική Κιλκίς Read more